Om den idrætshistoriske tekstsamling

De fleste af teksterne stammer fra et CD-rom projekt startet på Syddansk Universitet. Kun tekster omhandlende svømning er medtaget her. CD-rommen blev oprindeligt udgivet i 2004.

Mange af teksterne er af den slags, som gennem årene udkumuleres af bibliotekssystemet med det resultat, at det ofte kun er Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller Institut for Idræt, Københavns Universitets bibliotek som har værkerne i deres samling. Syddansk Universitetsbibliotek er ved opkøb af bibliotekssamlinger som Studenterforeningens Bibliotek, Herlufsholm Skoles Bibliotek og Fyens Stiftsbibliotek kommet i besiddelse af en del af værkerne, og grundstammen i dette digitale bibliotek består af disse. En stor del af værkerne kan kun benyttes på bibliotekernes læsesale. Kun få af bibliotekerne har alle værkerne.

Da idrætslitteratur sjældent har været det højest prioriterede i "bøgernes verden", har manglende vedligeholdelse bevirket, at meget er gået til, og det lidt, der er tilbage, er i en fysisk skrøbelig tilstand. Derfor har digitaliseringen også en bevaringsmæssig funktion. Indscanningen af dokumenterne er foregået med mest mulig hensyntagen til de skrøbelige originaler. Derfor er resultatet ofte blevet påfaldende skæve sider. "Straighten" funktionen i de fleste billedbehandlingsprogrammer medfører desværre en vridning af den enkelte linie, eller bogstav, så derfor er der som regel ikke gjort brug af denne funktion. Scanneren, der er anvendt til projektet, er en ældre HP 4p flatbed-scanner.

Det har været hensigten, at hver tekst med tiden skal foreligge i to udgaver: en kopiudgave, dvs. et billede af originalens tekst og en afskrift, enten foretaget maskinmæssigt ved hjælp af et OCR-program eller som simpel afskrift.

Status ved udgivelsen af den Cd-rom, hvorfra teksterne er taget, er følgende:

En stor del af teksterne fra før 1850 (fx i forhold til registreringerne i Biblioteca Danica) er indscannet. Afskriftdelen er i sin vorden.

Teksterne må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse. Rettighederne til afskrifterne ligger hos Ole Christensen, men i øvrigt er der ingen økonomiske interesser involveret i projektet.

Deltagere i projektet:

Ole Christensen, bibliotekar ved Syddansk Universitetsbibliotek.

Jørn Hansen, lektor ved institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet, Odense. (I dag professor i idrætshistorie samme sted)

Projektet var (er?) støttet af Kulturministeriet.