Svømmehistoriske tekster - 1905 el. tidligere

Om de ældste svømmehistoriske tekster

Forfatter Titel Omfang År Form Oplysninger
Bachstrøm, Joh. Friedrich Den Kunst at svømme eller Opfindelse, hvorledes man alletider ved et Skibbrud kan redde sig, og i fornøden Fald bringe ganske Armeer over de bredeste Floder
62 s
3,7 Mb
1778 Kopi Kiöbenhavn
Gutsmuths, J.C.F. Lærebog i Svømmekonsten til Selvundervisning. Oversat og udgivet af Lorenz Reistrup
160 s
7,5 Mb
1800 Kopi Kjøbenhavn
Mønster, PH Om Svömme-övelser og deres Fremgang hos os, som Indbydelse til offentlige övelser, hvorved det Gymnastiske Institut höitideligholder sin förste Olympiade, eller fierde Aarsfest den 27de November d.a.
16 s
0,9 Mb
37 KB
1803
Kopi
Afskrift
Kiøbenhavn
Mønster, PH Bidrag til Efterretningen om Svömme-övelsernes Fremgang hos os. En Indbydelse til de offenlige övelser ved Sommer-Examen paa det Gymnastiske Institut onsdagen d. 5 SepteMber d.A.
6 s
0,3 Mb
1804 Kopi Kiøbenhavn
Nachtegall, VVF + Kierulf, Bang, Bärens, Mynster og Mønster Indbydelse til at deeltage i et Selskab, hvis Hensigt er Svömmekonstens Udbredelse.
6 s
0,4 Mb
25 KB
1804
Kopi
Afskrift
Kjöbenhavn
Nachtegall, VVF Instruction i Gymnastiken for Lærere ved Kavalleriets og Infanteriets Underofficeer- og Exerceerskoler. S. 72-87: Om Svømmen
95 s
4,5 Mb
1805 Kopi Kiøbenhavn
Benedictusdtsen, M. Benedictus Disputatur de natatione inprimis apud Romanos
24 s
1,4 Mb
1809 Kopi Hauniæ
Engelstoft, L. Anmeldelse af: Bendtsen: De natatione, inprimis apud Romanos 1809
8 s
0,4 Mb
1810 Kopi Universitets og Skole-Annaler. 1810. Bind 1:s.115-124
Meedom, Anders Endelig Anviisning til de almindeligste og simpleste Legemsøvelser. S. 32-40: Baden og Svømmen
64 s
3,5 Mb
1816 Kopi Borris
Nachtegall, VVF Reglement for Rekrutternes gymnastiske Dannelse i den Danske Armees Exerceerskoler saavelsom for de Dele af Gymnastiken, hvori det tjenskgjørende Mandskab i Fremtiden skal øves. S. 74-92: Om Svømmen.
150 s.
6,9 Mb
1819 Kopi Kjøbenhavn
Nachtegall, VVF Reglement for den gymnastiske Underviisning ved Regimenternes og Corpsernes Underviisnings-Anstalter for Underofficerer og Spillemænd samt ved Land-Etatens militaire Caserne- eller Drengeskoler. S. 16-19 + 65-68: Af Svømmen
78 s.
2,9 Mb
1821 Kopi Kiøbenhavn
Nachtegall, VVF Lærebog i Gymnastik for Almue-og Borgerskolerne i Danmark. S. 44-65: Svømmeskolen
120 s + 4 tavler
6,9 Mb
1828 Kopi Kiøbenhavn
Nachtegall, VVF Kort Anviisning til at lære at svømme. Ved Directeuren for Gymnastikken
24 s.
1,9 Mb
1834 Kopi Kiøbenhavn
Nachtegall, VVF Lærebog i Gymnastik. Til Brug for de lærde Skoler i Danmark. København. S. 77-100: Badning og Svømning
148 s
10,6 Mb
1834 Kopi Kiøbenhavn
(Nachtegall, VVF) Reglement for Underviisningen i Gymnastik og de dermed forenede Vaabenøvelser i den danske Armee. S. 62-90: Badning og Svømning
225 s
7,9 Mb
6,6 Mb
1837
Kopi 1
Kopi 2
Kjøbenhavn
Anonym Reglement for Underviisningen i Gymnastik og de dermed forenede Vaabenøvelser i den danske Armee S. 81-106: Badning og Svømning
240 s + 1 tavle
16,0 Mb
1852 Kopi Kjøbenhavn
La Cour, N.G. Lærebog i Gymnastik for Borger- og Almueskolerne i Danmark. S. 39-59: Badning og Svømning
112 + 2 Plancher
7 Mb
1856 Kopi Kjøbenhavn
Hornemann, E. Om Kjøbenhavns Havn, med Hensyn til Svømme- og Bade-Anstalter, og til Hovedstadens Forsyning med Fisk
31 s + Kort
2,3 Mb
1866 Kopi Hygieiniske Meddelelser. 1866: Bind 5, s.1-31 + Kort over Kbh.
Anonym Gymnastik-Reglement, S. 261-302: Badning og Svømning
643 s + 3 Tavler
8,0 Mb
7,3 Mb
8,1 Mb
1882
Kopi 1
Kopi 2
Kopi3
Nyborg
Amsinck, J. Lærebog i Gymnastik for Skoler og civile Læreanstalter i Danmark. S. 157-184: Badning og Svømning
253 s. + 3 Plan.
14 Mb
1883 Kopi Kjøbenhavn
Hansen, Viktor Illustreret Idrætsbog, Svømning
30 s
1,8 Mb
5,2 Mb
1893
Kopi
Illustrationer
Kjøbenhavn
Anonym Haandbog i Gymnastik. Paa Opfordring af Kirke- og Undervisningsministeriet udarbejdet af Gymnastikkommissionen af 30. NoveMber 1889. S. 436-61: Svømning
450 s
14,3 Mb
11,4 Mb
1899
Kopi 1
Kopi 2
Kjøbenhavn
Anonym Gymnastikreglement for Hæren og Flaaden. Første Del: Den almindelige Gymnastik. Anden Del: Feltgymnastik. Idrætsgymnastik. Svømning. Vaabenøvelser. S. 87-150: Svømning m.m.
Bd. 1-2, 570 s.
13,3 Mb
13 Mb
1905
Kopi 1
Kopi 2
Kjøbenhavn