Svømmehistoriske tekster - efter 1905

Forfatter Titel Omfang År Form Oplysninger
Nielsen, Holger Svøm - Haandbog i svømning og livredning
199 s
46,8 Mb
1907 Kopi City Forlaget, København
Saxtorph, H.C. Svømning og livredning
61 s
25,8 Mb
1909 Kopi Chr. Erichsens Forlag, Kjøbenhavn
Anonym Gymnastikreglement for Hæren og Flaaden. Anden Del: Feltgymnastik. Idrætsgymnastik. Svømning. Vaabenøvelser(S. 87-149: Svømning m.m.)
274 s.
inkl. rettelsesblade
7,9 Mb
1912
Kopi
København
Lund, H.P. Svømmebadet - Nogle Hygiejniske betragtninger over svømning (Særtryk af Gymnastisk Selskabs Aarsskrift)
14 s
4,5 Mb
1912
Kopi
København
Saxtorph, H.C. Idrætsbogen, Bind 2 - Svømning (Genoptryk af bogen fra 1909, se ovenfor)
61 s
25,4 Mb
1912 Kopi Chr. Erichsens Forlag, Kjøbenhavn
Gottlieb, I.C. Sommerbadning og svømning (Kamla's Haandbøger)
32 s
6,8 Mb
1915
Kopi
F. Kamla's Boghandel, København
Christensen, Frederik Ungdommens Svømmebog
190 s
63,7 Mb
1916 Kopi Steen Hasselbachs Forlag, København
Knudsen, K.A. Svømning i skolerne (Særtryk af Gymnastisk Tidsskrift)
5 s
1,6 Mb
1918 Kopi København
Anonym Gymnastikreglement for Hæren og Flaaden. Anden Del: Uddrag af Bukh's Gymnastik. Feltgymnastik. Idrætsgymnastik. Fri Idræt. Svømning (S. 175-233: Svømning m.m.)
58 s.
uddrag
12 Mb
1924
Kopi
København
Jerndorff-Jessen, Peter Moderne Svømning - Crawl, Trudgeon, Trudgeon-crawl og Brystsvømning (Særtryk af Gymnastisk Tidsskrift)
31 s
9,6 Mb
1930 Kopi Andelsbogtrykkeriet i Odensen
Carstensen, E.V. Elementær Svømmeundervisning
78 s.
20,6 Mb
1931 Kopi H. Aschehough, København
Gimbel, Erik Svømning og Livredning
47 s.
10,5 Mb
1933 Kopi Ollerup (Odense)
Søndergaard, Viggo Lærebog i Svømning for Begyndere, Viderekomne, Livreddere, Udspringere
152 s.
45,6 Mb
1942 Kopi Andelsbogtrykkeriet, Odense
Larsson, Edvard Torpp Svømme-teknik
148 s.
75,8 Mb
1944 Kopi Forlaget Arnkrone, Odense
Johansson, Johan m.fl. Svømning (9. udgave)
206 s
42,9 Mb
1834 Kopi Jul. Gjellerups Forlag, København