Svømmehistoriske tekster:
1905 el. tidligere

En samling af de ældste danske tekster om svømning. De fleste af teksterne stammer fra et CD-rom projekt startet på Syddansk Universitet. CD-rommen blev oprindeligt udgivet i 2004.

Der er tale om tekster af væsentlig historisk betydning for forståelsen af svømningens udvikling på dansk grund - både som idrætsaktivitet og i forhold til vores kulturelle forståelse af vand som et element, der kan betvinges.

Dyk ned i den ældste danske svømmehistorie.

Svømmehistoriske tekster:
Efter 1905

Betydelige bøger om svømning udgivet i det 20. århundrede. Alle bøger har en del år på bagen og belyser svømningens og især konkurrencesvømningens udvikling i løbet af 1900 tallet.

Det er tydeligt at især 1. halvdel af århundredet havde fokus på stilarterne og formidlingen af de seneste udviklinger, mens udvalget af bøger mindskes betydeligt i perioden efter 2. verdenskrig. Især de ældste bøger indeholder en række meget flotte illustrationer.

De nyere historiske vande er et ekstra kig værd.

Engelske tekster:
Svømmehistoriske hjørnesten

Der findes en lille håndfuld engelske bøger, som betragtes som svømmehistoriske klassikere. De kan naturligvis læses her. Der er tale om bøger, der hver især har bidraget til en større forståelse af nogle essentielle udviklingstrin i svømningen historie.

Uanset om man er interesseret i de tidligste europæiske kilder, som Ralph Thomas møjsommeligt har indsamlet og analyseret, om det er japanernes eksplosive udvikling i begyndelsen af 1930’erne eller måske Johnny Weissmullers crawl teknik, , findes oplysningerne her.

Spring ud i den internationale svømmehistorie.

Biografier og monografier:
Personer med svømmehistorisk betydning

Her findes bøger om enkeltpersoner, der har præget svømmesporten i Danmark. Som med al anden sport, så fremdyrker også svømmesporten sine helte og heltinder. For dansk svømnings vedkommende – primært heltinder.

Læs om flere af svømmepigerne, deres liv og deres tanker… med al sandsynlighed formidlet med hjælp fra forlaget, men ikke desto mindre en samtidig kilde.

Der er drømme, drama og intriger i farvandet.

Jubilæumsskrifter:
Nedslag i organisationers historie

Der er skrevet historie på både klub og organisationsniveau. De bedrifter er for nogles vedkommende samlet i diverse jubilæumsskrifter.

Naturligvis hylder jubilæumsskrifterne de klubber og organisationer, der har bekostet produktionen, men de giver et godt bilede af disse klubber og organisationers selvforståelse inden for rammerne af deres egen tid (primært det 20. århundrede).

En del af disse organisationer findes ikke længere, men er siden blevet brikker i andre konstellationer og nye udviklinger.

Organisationernes udvikling er fundamentet for det svømmedanmark vi kender i dag.

Opslagsværker:
Resultater og fakta i historisk perspektiv

Opslagsværker er stadig vigtige i den digitale tidsalder. Især fordi digitaliseringen har givet mange organisationer en forfejlet tro på, at alle oplysninger fremover vil være tilgængelige digitalt – i al evighed.

Det er ikke nødvendigvis tilfældet. Derfor bør man skatte de gamle opslagsværker. Her er data og fakta solidt forvaret for eftertiden.

Luk op for et hav af informationer.