Formål med materialet:

Carstenj.dk skaber adgang til historisk materiale om svømning og svømmesportens manifestation i forskellige kulturelle sammenhænge - primært set fra et dansk perspektiv, til rådighed for alle med interesse for emnet.

Der er ingen økonomiske interesser forbundet med carstenj.dk. Det er muligt at støtte det løbende arbejde ved enten at donere et mindre beløb eller købe en fysisk kopi af Svømmesport arkivet til offline brug. Alle indtægter går ubeskåret til drift og hosting af carstenj.dk

Materialet stilles således til rådighed for alle.

Rettigheder til materialet:

Hvor det har været muligt er forfatteren til en given tekst eller et givent billede blevet spurgt, om vedkommende havde noget imod at materialet blev gjort tilgængeligt i denne sammenhæng. Der er altid blevet givet positivt tilsagn. For ældre tekster har dette i sagens natur ikke været muligt.

Skulle nogle finde, at deres copyright er blevet overtrådt, fjerner carsten.dk naturligvis materialet så snart vi er blevet gjort opmærksom på dette.

Bruges materialet på andre hjemmesider og i andre sammenhænge, vil det blive værdsat, hvis carstenj.dk krediteres for arbejdet med at tilvejebringe materialet, og det skal til enhver tid sikres, at de oprindelige ophavsmænd til materialet - skriftligt såvel som auditivt/visuelt angives, forusat at disse kendes.